Wholesale Sarongs / Pareos

Wholesale Sarongs / Pareos including tie-dye, batik, Celtic, floral, Hawaiian, ethnic, dyeable blanks, rainbow spiral, animal print.  Huge variety of colors and styles.

 

Tie-Dye Sarongs

sa-tiedye
$5.25

Wildlife Sarongs

sa-wildlife
$5.25

Mandala Sarongs

sa-mandala
$5.25

Sunflower Sarongs

sa-sunflower
$4.20

Star Mandala Sarong

sa-star-mand
$5.25

Padma Sarongs

sa-padma
$5.25

Rasta Sarongs

sa-rasta
$5.75

Earthy Sarongs

sa-earth
$5.25

Elephant Sarongs

sa-elephant
$5.25

Big Cat Sarongs

sa-bigcats
$5.25

Tribal Turtle Sarongs

sa-turtle-trib
$5.25

Dashiki Sarongs

sa-dashiki
$5.25

Palm Tree Sarongs

sa-palmtree
$5.25

Wild Gecko Sarongs

sa-geckowild
$5.25

White Wide Scarf

sa-white-sw
$3.95

Rainbow Turtle Sarongs

sa-turtle-rainbow
$5.25

Peacock Sarongs

sa-peacock
$5.25

Circles Sarongs

sa-circles
$5.25